OrgSchema Atervinning 1611

OP System AB, Sverige

Levererar kompletta system av utrustningar, både mobila och stationära, för modern återvinning och materialhantering. Verksamma inom sitt område sedan 1990, där man är ledande på svenska marknaden. Generalagent för varumärken som Doppstadt, Sennebogen och RubbleMaster m.fl .
www.opsystem.se 

OP System AS, Norge

Bolaget är startat i början av 2015 och är under uppbyggnad. Kommer att jobba med Doppstadts sortiment av mobila och stationära återvinningsmaskiner.
www.opsystem.no

OP Jasto OY, Finland

Återförsäljare av maskiner från Doppstadt, hydraulhammare och pulveriserare från AtlasCopco. Bolaget förvärvades i början av 2015 för att bli en del av Skandinaviska OP system.
www.opjasto.fi

OP system Baltikum

Bolag i Estland, Lettland och Litauen är under uppbyggnad.

OP Erjo AB

Tillverkningen och service av Flismaskiner. Stationära och mobila samt lastbilsmonterade.
www.operjo.se

OP Rental AB, Sverige

Leasingbolag för uthyrning av återvinningsmaskiner, främst Sennebogen och Doppstadt.

OP Entreprenad AB, Sverige

Totallösningar för entreprenadarbeten inom återvinning. RT-fl is, kompost, pressning,krossning och siktning m m. www.entreprenad.se
www.opentreprenad.se

OP Teknik AB, Sverige

Teknikbolag med el som inriktning.
www.opteknik.se 

OP System A/S, Danmark

Före detta Doppstadt Danmark, finns i koncernen sedan 2014. Förser danska marknaden med återvinningsmaskiner från Doppstadt, Sennebogen och Terex/Finlay m.m.
www.opsystem.dk

Sennebogen870

DW 2060E stationar

erjo 7 65 2

Sennebogen 825

RubbleMaster 100 GO

90 VSU 704 stat

 

UPP